I fraværslisten vil fraværsregistreringene bli merket med farger.

 

Rød: Overskredet frist for behandling. Er ikke friskemeldt.

Grønn: Friskmeldt

Gul: Under behandling.

Blå: Fravær frem i tid.

 

fargeforklaringerfravar