accordance-startpage

Samsvarsoversikten viser statusen på samsvar ift. registrert regelverk/kravsett.

 

Ved å søke i søkefeltet, filtreres oversikten på søketeksten.

På samsvarsoversikten fremkommer alle aktive Revisjoner.

Tekst som vises i boksene er navn på kravsett, samt informasjon.