Aksjoner

Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Ja, avdeling

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Avdelingsbruker

Ja, avdeling

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Utvidet bruker

Ja

Ja

Ja

Ja.

Bruker

Ja, mine

Ja, mine.

Ja, mine.

Ja, mine.

Observatør

 

Ja