Angi rolle/funksjon på person

Register for funksjoner og roller finner du på kontrollpanelet, medarbeidere og knappen Funksjoner.

clip0186

 

Roller angis så på medarbeideren på ansattkortet, for at den skal kunne velges til denne rollen på prosjekt.

 

clip0187