Alle endringer som gjøres på avviket vil logges i systemet, både på endringslogg i avviket og på kontrollpanelet.

 

clip0095