Hensikt

Utstyrsmodulen er en omfattende og fleksibel løsning for utstyrsregistering og oversikt. I denne modulen kan du kan registrere biler, maskiner, verktøy, instrumenter og hva det skal være. Du har oversikt over hvor utstyret er, og hvem som er ansvarlig for det. Ta kontakt med oss for hjelp med oppsett.

 

Gode tips

Sette en ansvarlig medarbeider på hvert utstyr. Ha oversikt over garanti- og utrangeringsavtaler og knytte serviceavtaler og rapporter til utstyret. Registrer gjentakende oppgaver, som f. eks. årlig service på heis, eller halvårlig bytte av filtere på ventilasjonsapparater.

 

Liste over utstyr

Liste over utstyr. Listen kan inneholde flere filtre og kolonner enn det som vises her

 

 

Bruk lagerstyringsmodulen for å få oversikt over flyten inn og ut. Se Lagerstyring.

 

Rapportere

Modulen inneholder avanserte filtere og grupperingsmuligheter som tillater effektive og nøyaktige oppslag.