Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, meg.

Ja, meg.

Avdelingsbruker

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, meg.

Ja, meg.

Utvidet bruker

Ja

Ja

Ja

Ja

Bruker

Ja, meg.

Ja, meg.

Ja, meg.

Ja, meg.

Observatør

Nei

Ja

Nei

Nei