Når du skal registrere et nytt utstyr klikker du på den grønne knappen for å åpne skjemaet.

På et eksisterende skjema klikker du på utstyrsnavnet eller på blyantikonet for å åpne skjemaet.

 

EquipmentNewOrChange

 

Under ser du skjemaet for utstyret. Du kan fylle inn innkjøps og garantidato, samt registrere lokasjon. (Se også Lokasjoner)

Merk at alle feltene kan endres på for å tilpasses hver enkelt bedrifts behov. Se Konfigurasjonsmodus.

 

EquipmentForm

 

Feltforklaring:

Nummer:

Nummer, unikt for hvert utstyr

Identifikasjon:

Her kan du registrere f. eks. Registreringsnummer på bil, eller annen identifikasjon

Ligger under:

Utstyr kan registrers under annet utstyr.

Navn:        

Navnet på utstyret

Kjøpsdato:

Registrer innkjøpsdato

Garantidato:

Registrer utløpsdatoen for garantien

Leverandør:        

Registrer leverandøren i leverandørregisteret, og knytt utstyret opp mot leverandør.

Ansvarlig:

Legg til hvem som er ansvarlig for utstyret.

Modellnummer:

Utstyrets modellnummer

Serienummer:

Utstyrets serienummer

Tidløs:        

Hvis valgt, tar ikke systemet hensyn til utrangeringsdato.

Merkelapper:        

Her kan dere legge til custom merker. Eks: Kun til internt bruk.

Avdeling:

Registrer hvilken avdeling utstyret hører til.

Lokasjon:

Registrer hvor utstyret hører hjemme, med nøyaktig kartplassering.

Gruppe:

Eks: Citroën Berlingo hører hjemme under gruppen "Kjøretøy". Administreres på kontrollpanelet.

Til utlån:        

Gjør utlån mulig via Rullering og utlån

Tillat avviksregistrering:

Dette valget må være krysset av om avviksregistrering skal være mulig på dette utstyret.

Planlagt utrangering:

Planlegg når utstyret skal utrangeres.

Faktisk utrangering:

Register når utstyret faktisk utrangeres.

Notater

Et fritekstfelt. Bruk Tidsstempel for å legge inn en liten tekst med klokkeslett og navn på notater