Hensikt

Få oversikt over hele bedriftens ferieavvikling.

 

Registrere

Ferieønsker registreres via timematrisen i Timeregistreringsmodulen.

 

Rapporter

Ferieoversiken gir en fin oversikt over alle personer og ferie fordelt over året.

vacation-list

 

Feriekalenderen gir en mer detaljert oversikt, og kan også eksporteres til PDF.

vacation-calendar

Eksempel på PDF

vacation-pdf