Hvordan bruke sjekklister

Sjekklister brukes i følgende moduler

 

Prosjekt

Avvik

Kunder

Medarbeidere

Utstyr

Oppgaver

Leverandører

 

Felles for alle steder sjekklister bruker, er måten den tilknyttes på. Velg hvilken sjekkliste du vil knytte til. Du kan velge mellom å knytte til og gå rett til besvarelse ved å klikke på den grønne knappen. Hvis du ønsker å utsette besvarelsen, klikk på "Knytt til sjekkliste".

 

knyttetil

 

En sjekkliste som er tilknyttet vil opptre slik. Du kan gå til sjekklisten ved å klikke på tittelen, eller fjerne tilknytningen ved å klikke på ikonet for linkingen (som vist i grønn sirkel under).

knyttefra