Hvordan komme i gang med det forebyggende arbeidet i bedriften?

 

Hvordan skal vi begynne med kartleggingen, og hva er riktig fremgangsmåte?

 

Grunnlaget for risikoanalysene er planverket. Kartleggingsarbeidet tar gjerne utgangspunkt i hendelsesregisteret, ledelsens gjennomgang, revisjoner og DFU (definerte farer og skarpe hendelser). I tillegg har man bedriftens prosesser (aktiviteter og områder), produkter (fysiske produkter og tjenester) å ta utgangspunkt i.

 

 

Kartlegge risikoområdene:

 

I kartleggingsarbeidet så må mange datakilder tas i bruk. Det er mange funksjoner som kan avdekke hvilke områder som skal analyseres.

 

- Hendelsesregister (avvik og forbedringsregister)

Kartlegger sårbare ledd og gir et bilde av hvilke områder som må vurderes.

 

- Ledelsens gjennomgang

Avdekker og bestemmer områder som skal vurderes.

 

- Revisjoner

Tvinges til å kartlegge risiko via funn og avvik i revisjoner, både interne og eksterne.

 

- DFU Definerte farer og uønskede hendelser

Operasjoner (Øvelser og skarpe hendelser)

 

 

Standarder i Risiko

 

Standardene gir et felles tankesett, likhet i forhold til lovverket. Å ha samme tankesett gjør arbeidet med risiko enklere. Standarder ofte brukt i risikoarbeidet er ISO 28000 og NS5814/15.

 

Innholdsfortegnelsen i NS5814 er veldig lik fremgangsmåten i arbeidet, og er en god oppskrift for hvordan man skal gå frem. Standarden får du kjøpt på standard.no

 

 

Hvordan benytte Landax i risikoarbeidet?

Før risikoarbeidet igangsettes, må det planlegges. Under nevnes noen punkter fra standarden NS5814:2008, og hvordan du dokumenterer dette i Landax Risiko.

 

Igangsetting, problembeskrivelse og målformulering

Beskriv bakgrunnen for risikovurderingen. Denne beskrivelsen bør inneholde hvilke parter som kan bli berørt av den aktuelle problemstillingen. Problembeskrivelsen bør inneholde hvilke typer risiko som vurderes. Problembeskrivelsen beskriver  et fysisk område eller aktivitet, produkter og prosess (prosess- fremstilling av produkter, produkt- kunden), det vil si: Hvilke produkter og tjenester dere leverer.

 

Organisering av arbeidet

Mandat for og organisering av arbeidet,deltakernes kompetanse , medvirkning fra interessenter og valg av metode og datagrunnlag.  Dette og dokumentasjonen nevnt over, resulterer i ett eller flere dokumenter som du laster opp på dokumentfanen på risikokategorien.

 

 

riskodokument

 

 

 

Beskrivelse av analyseobjektet:

 

Beskrivelsen av analyseobjektet kan enten registeres i notatfeltet for kategorien dere skal risikovurdere, eller så kan dette resultere i et dokument som lastes opp på samme sted som de to overnevnte punktene. Beskrivelsen av analyseobjektet er en del av systembeskrivelsen.

 

Risikoanalyse:

 

Selve risikoanalysen foregår slik:

 

1. Opprett kategoriene du ønsker å vurdere (dine områder, prosesser, tjenester eller avdelinger etc.)

 

Kategorier viser til venstre i skjermbildet.

 

nyrisikototalbilde

 

2. Opprett risikovurderinger for hvert område av prosessen (etc.) dere skal analysere.

 

Når du har klikket på den kategorien du ønsker å opprette risikovurderinger i, så får du opp en grønn knapp i kategorifanen som sier "Ny risikovurdering".

 

Under her har jeg klikket først på "HMS og Arbeidsmiljø", deretter på "Reisevirksomhet". Da vil jeg få alle hendelser under risikovurderingen "Reisevirksomhet" i vinduet til høyre. Ønsker jeg å opprette hendelser i denne risikovurderingen, klikker jeg på "Ny hendelse" i toppen av skjermbildet.

nyrisikvurderinger

 

3. Opprett hendelsene, "Hva kan skje?"

Marker kategorien og risikovurderingen du ønsker å opprette hendelser i. Benytt knappen "Ny hendelse" i toppen av skjermbilde når du skal opprette hendelser.

Du vil nå få opp et skjema. (Skjemaene kan tilpasses basert på type, se Feltkonfigurasjon) Beskrivelse av skjema og felter.

 

 

 

4. Resultatdokumentasjon

 

Se resultatdokumentasjon.