Registrering av økonomisk konsekvens gir en mulighet til å ta ut rapporter på hvor mye avvikene koster virksomheten. Resultatet av økonomilinjene danner grunnlag for rapporter dere kan hente i rapportmodulen.

 

clip0081

 

 

clip0082