Inspeksjonsmodulen er et register for utarbeidelse og dokumentasjon av vernerunder, utstyrssjekk, vedlikeholdskontroll og andre inspeksjoner.

 

Inspeksjonsmodulen bygges opp med planer. En plan kan knyttes mot lokasjoner og/eller utstyr. Planene følges opp med inspeksjonsrunder. Inspeksjonsrunder planlegges ved hjelp av oppgavemodulen.

 

 

Opprett en plan

 

En plan opprettes med hjelp av grønn knapp "Opprett plan" i skjemaet som kommer frem velger du målet for planen....

 

Inspeksjonsrunde i Visuell

 

Med støtte i kartmodulen Visuell kan du foreta inspeksjonsrunde med nettbrett og kart over arealet og utstyret. Les mer om inspeksjonsrunde i Visuell her.