SAMSVAR - Sertifikat/revisjon

Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Nei

Ja

Nei

Nei

Avdelingsbruker

Nei

Ja

Nei

Nei

Utvidet bruker

Nei

Ja

Nei

Nei

Bruker

Nei

Ja

Nei

Nei

Observatør

Nei

Ja

Nei

Nei

 
SAMSVAR - Standardtekst

Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Nei

Ja

Nei

Nei

Avdelingsbruker

Nei

Ja

Nei

Nei

Utvidet bruker

Nei

Ja

Nei

Nei

Bruker

Nei

Ja

Nei

Nei

Observatør

Nei

Ja

Nei

Nei