Sett krav til kompetanse for utlån av utstyr. Se Kompetansekrav for utlån for utfyllende veiledning. Se Kompetanse for utfyllende veiledning for vedlikehold av kompetanse.

 

kompetansekravutstyr