Legg inn økonomiske data knyttet til utstyret, som for eksempel vedlikeholdskonstnader.

 

okonomiutstyr

 

Kontoer administreres på Kontrollpanelet