Leverandørregistereret fungerer stort sett på samme måte som kunderegisteret, men uten oppfølgingsmuligheten.