Kan vi importere et møtereferat fra MS Word til Protokoll?

Dette er ikke teknisk mulig å få til. Se Protokoll for veiledning for hvordan man oppretter ny protokoll.