Medarbeidere tilknyttet flere avdelinger

En medarbeider kan være tilknyttet flere avdelinger. Dette styres fra medarbeiderkortet.

 

Medarbeideren settes med en hovedavdeling.

 

1. Du velger hovedavdelingen på Medarbeiderkortet.

 

velgehovedavd.

 

 

2. For å legge til flere avdelinger, klikk på Legg til som deltaker på avdeling.

 

leggtilavdeling

 

3. Du vil nå bli sendt til Deltakerfanen på medarbeiderkortet.

 

deltakerfane

 

4. Velg avdelingen du ønsker å legge til medarbeideren i.

 

leggtilmedarbeideriavdeling

 

5. Når du har valgt avdelingene du ønsker å knytte medarbeideren til, og klikk på Legg til.

 

leggtil

 

 

6. Du har nå knyttet medarbeideren til avdelinger.

 

ferdigavdeling