Notater kan benyttes til kommentarer i avviksbehandlingen som ikke skal inn i selve avvikskjema.

 

clip0092