Hvordan håndtere endringer i lovverket?

 

Ny versjon av vurderingen?

Ny versjon av kravsettet?

 

Hvordan skille på vurderingene, versjonsnummer, dato, status, synlighet i liste.

 

s