Organisasjonskart og rollekart er en viktig del av styringssystemet.

 

Slike kart tegnes på samme måte som et flytkart.

 

Organisasjonskart----Virksomhet-2014-03-27