Utstyr kan leies/lånes ut til prosjekter. Dette fremkommer som en egen fane på prosjektkortet. Her kan man se alle aktive utlån, samt mulighet for å bla bakover og fremover i tid. Man kan opprette og redigere utlån, samt åpne utstyrskortet for utlånt utstyr.

 

Se Rullering og utlån for en innføring i modulen, samt skjema for utlån.

 

EquipmentBorrowingList