For at timeregistering skal gå automatisk må noen ting være på plass. Viktig at automatisk timeregistrering er krysset av på instillinger for prosjekt på kontrollpanelet.

 

Timer kan registreres automatisk basert på oppgavens varighet. Alternativt kan man registrere timer manuelt. For å sette opp automatisk timeregistrering, gå til Kontrollpanel -> Prosjekt -> Bruk automatisk timeregistrering for deltakere på oppgaver.

clip0014

Helt til høyre på deltakerlista kan du se antall timer registrert, og statusen på dem. Grønn farge er godkjent, rød er avvist, og hvit er ubehandlet. Det indikeres med en snakkeboble dersom det er lagt inn en kommentar på timene.

Ved å klikke på klokke-ikonet  kan du redigere timene. Du får da opp skjemaet som vist til høyre. Beskrivelsesfeltet angir en generell kommentar til timen. Deltaker bør ikke endres. Dato og tidspunkt kan endres, men det er vel stort sett kun tidspunkter som er relevant å endre. Husk å endre dato dersom timer ikke lenger skal overskride midnatt.

Pause kan brukes for å registrere tid som ønskes fratrukket av forskjellige årsaker. Dette bør kommenteres.

Nederst vises en godkjenningsstatus. Statusen Avvist kan brukes på timer som f. eks. krever ytterligere avklaringer før de godkjennes. Legg inn kommentar om ønskelig.

Man kan også se timene ved å gå på Timeregistreringsfanen på hvert skift.

clip0013

1. Tidspunkt og dato må være riktig på oppgaven.

2. Deltakerforespørsel må være korrekt, og feltet "timer" må være fremme på deltakerforespørselsen.

 

Klikk på sjekkboksen "valg". Du vil da kunne godkjenne timene.

 

timer

 

Etter du har godkjent timene vil det opprettes en timeliste under fanen for timeregistering.

 

timelisteprosjekt