Sluttrapporter, hendelsesrapporter, handlingsplaner og historikk på enkelthendelser er en viktig del av risikoarbeidet.

 

I Landax Risiko får du automatiske handlingsplaner basert på oppgaver koblet til hendelser, hendelsesrapporter, risikodiagram og historikk på hendelser. Under her listes de forskjellige rapportene, og hvordan du får de frem.

 

hmtoggle_plus1Hendelsesrapporter

 

 

hmtoggle_plus1Handlingsplaner

 

hmtoggle_plus1Historikk

 

 

hmtoggle_plus1Farediagram

 

 

 

Sluttrapport

 

I følge standarden (NS5814:2008) skal risikovurderingene konkluderes tydelig. De skal omfatte en eller flere konklusjoner, som skal være entydige presise og robuste, og gi et godt grunnlag for beslutningstakere. Disse konklusjonene kan lastes direkte opp på risikovurderingene (som annen dokumentasjon knyttet spesifikk til risikovurderingen, generell dokumentasjon kan lastes opp på kategoriens dokumentfane.

 

En sluttrapport bør minst inneholde:

 

Bakgrunn for analysen

Mandater

Beskrivelse av analyseobjekter

Beskrivelse av gjennomføringen av arbeidet, med deltakere og interessenter.

Beskrivelse av forutsetninger, antakelser og forenklinger

Datagrunnlag

Risikomatriser med oversikt over konsekvensverdier og dokumentsjon for beskrivelse av risiko. Håndteres i Landax Risiko.

Konklusjoner og handlingsplaner