Oppbygging

Farevurderingen er organisert i risikokategorier og risikovurderinger. I en risikokategori kan det ligge flere risikovurderinger, og i en risikovurdering kan det ligge flere farevurderinger. I en farevurdering kan man sette verdier for sannsynlighet og konsekvens, som gir en beregnet risikoverdi. I tillegg kan man legge inn dekkende beskrivelse av faren. For hver farevurdering kan man legge inn tiltak.

 

Kategori

Ved hjelp av kategorier kan risikovurderinger settes inn i en struktur, ved å legge beslektede risikomomenter i hver sin kategori.

For å opprette en ny kategori, klikker du på ny-kategori-knappen ( Legg til ny kategori...), skriver inn navnet i feltet som kommer fram til høyre for ikonet og klikker på «Legg inn»-knappen

For å endre en kategori, velger du den aktuelle kategorien i trestrukturen og klikker på endre-kategori-ikonet (hazard-folder-new) som kommer fram til høyre for kategorinavnet. Endringen gjøres i vinduet som kommer fram.

For å slette en kategori velger du kategorien i trestrukturen og klikker på endre-kategori-ikonet (hazard-folder-edit) som kommer fram til høyre for kategorinavnet. Klikk på knappen «Slette» og i vinduet som kommer fram. Kategorien vil bli slettet, med alle tilhørende opplysninger.

Du kan se en oversikt over alle kategorier med farer og risiko ved å klikke på risikorapportknappen (Tekster).

 

kategoribilde

 

Risikovurderinger

For å opprette en risikovurdering må du først velge kategorien som den nye risikovurderingen skal høre inn under. Deretter klikker du på ny-risikovurderingsikonet (hazard-new) som kommer fram. Skriv inn opplysningene i vinduet som kommer fram.

For å endre en risikovurdering må du velge den aktuelle risikovurderingen i trestrukturen og klikke på endre-risikovurderingsikonet (hazard-edit) og endre informasjonen i vinduet som kommer fram.

For å slette en risikovurdering velger du den aktuelle risikovurderingen i nedtrekksfeltet og klikke på endre-risikovurderingsikonet (hazard-edit) og klikker på «Slette»-knappen i vinduet som kommer fram.

 

nyrisikovurdering

 

Ny trussel

For å legge inn en ny hendelse (fare, risiko og tiltak) klikker du enten på ny-trussel-ikonet (hazard-new) i trestrukturen eller klikke på «Legge inn en ny hendelse/trussel...»-knappen. Legg inn data i farevurderingsskjemaet du vil komme til.

 

hendelseny

 

Rapport

Klikk på rapportikonet (print-onscreen-mini) for å skrive ut en rapport over hendelser