Hensikt

ISO-Standarder

Dette verktøyet egner seg godt til dokumentasjon av samsvar med kjente ISO-standarder som ISO 9001 og ISO 14001. Alle kravene og punktene fra ISO-standarden legges inn i systemet, og i prosessen mot sertifisering kan du legge inn en besvarelse for hvert punkt i standarden og henvise til dokumentasjon i kvalitetssystemet.

 

Internkontroll-forskriften, arbeidsmiljøloven og andre myndighetskrav

Landax Samsvar egner seg også til oversikt og dokumentasjon av samsvar mot forskrifter fra myndighetene, som for eksempel arbeidsmiljøloven. Dette gjelder også standarder som for eksempel miljøfyrtårn.

 

Landax Samsvar er en pakke som kan kombineres med andre av våre internkontroll-/kvalitetssystemer.

 

accordance-startpage

Samsvarsoversikten viser statusen på samsvar ift. registrert regelverk/kravsett.

 

Rapporter

Den mest aktuelle rapporten, er statusrapporten, som gir et overblikk over hele kravsettet, og hvordan statusen er på de forskjellige fronter i organisasjonen. Rapporten kan eksporteres som PDF, og sendes til revisorer, etc.

 

samsvarrapport

 

Rapporten kan vise hele besvarelsesteksten og vedlagte dokumenter/referanser.

 

 

 

Bruk

Forsiden i Landax Samsvar gir en rask oversikt over status på de forskjellige kravsett.

 

 

 

Egne kravsett kan legges inn i en egen teksteditor, og indekseres automatisk.

accordance-standardtext

 

Forskjellige besvarelser

I større selskaper er det ofte aktuelt å besvare samme punkter fra forskjellige vinkler, f. eks. dersom noen krav ivaretas på forskjellige måter på forskjellige lokasjoner og avdelinger.

Landax Samsvar tillater multidimensjonale besvarelser, som kan gi en lokal oversikt i de enkelte avdelinger/lokasjoner, samt. en global oversikt for ledelsen.

 

 

Status

I et skjermbilde får du en total oversikt over hvordan ditt kvalitetssystem samsvarer med standardkravene. For hvert punkt kan du legge inn i hvor stor grad kvalitetssystemet samsvarer med kravsettet og du kan henvise til dokumenter og prosesser.

Status

 

Gode tips

Registrer selskapets mest kritiske avtaler, og registrer samsvar mot alle krav som må være oppfylt i avtalen. Da blir det lett å dokumentere at avtalen er oppfulgt.