Beskrivelse av felter:

 

(Siden skjemaet er stort, deles det her inn i to deler. Merk at skjemaer kan tilpasses etter behov og type, så skjermdumpen under tilsvarer ikke nødendigvis skjemaet i din base hvis det er gjort endringer)

 

skjemanyrisk

 

Fra øverst til venstre:

ID:

Hendelsens unike systemID.

Kategori:

Fylles ut automatisk

Risikovurdering:

Fylles ut automatisk, men kan endres på hvis hendelsen skal plasseres i en annen risikovurdering

Ansvarlig:

Ansvarlig for hendelsesanalysen.

Hva kan skje:

En kort tittel for hendelsen

Beskrivelse av hendelsen:

Beskriv hva som kan skje

Beskrivelse av årsaken:

Beskriv årsaken til hendelsen

Beskrivelse tiltak for å hindre at hendelsen oppstår:

Dette feltet kan gjerne benyttes til å beskrive eksisterende tiltak for å hindre at hendelsen oppstår.  Merk at vi skiller på eksisterende barrierer og tiltak for å redusere hendelsen. (Se Tiltak for å redusere utvikling av hendelsen).

Status på tiltak:

Status på tiltak kan også gjøres om til en manuell progressbar. Se innstillinger på kontrollpanelet, og velg slider i typeoppsettet på typen som skal ha progressbar.

manuellprogressrisk

Tiltaksdato:

Dette feltet er valgfritt. Enkle tiltak kan ersatte dette feltet om ønskelig. Enkle tiltak gjøres synlig i typeoppsettet på kontrollpanelet.

Beskrivelse av tiltak for å redusere utvikling av hendelsen:

Beskriv hva som skjer når hendelsen er oppstått, og det jobbes med å redusere utfall og utvikling av hendelsen.

Valg:

Felter for metadata for hendelsen.

Notater:

Notatfelt.

 

Andre del av skjemaet. NSO bruker bare konsekvens og sannsynlighet etter tiltak. Det er lagt til rette for å ta vekk/hente frem  sannsynlighet før tiltak ved hjelp av feltkonfigurasjon.

 

andredelskjemanyrisk

 

Akseptansegrenser og verdier kan justeres på innstillinger for Risiko på kontrollpanelet.

 

Notater på tiltak:

Notatfelt for tiltak.

Sannsynlighet:

Felt for hvor sannsynlig hendelsen er.

Konsekvens Person:

Konsekvens for person.

Konsekvens Økonomi:

Konsekvens for økonomi for bedriften.

Konsekvens Miljø:

Konsekvens for miljøet. Akseptanseverdiene her er varierer stort fra virksomhet til virksomhet.

Konsekvens Gjenoppretting:

Hvor lang tid tar det å gjenoprette skaden hendelsen påførte?

Konsekvens Leveringsevne:

Hvor lang tid tar det før dere klarer å sette inn reserve/være i normal drift igjen?

Konsekvens Renomme:

Hvor stor skade gjør dette på virksomhetens rennome? (hendelser lekket i media er en egen hendelse, og bør kanskje risikovurderes på lik linje som selve hendelsen.) 

Andre feltmuligheter:

 

Revisjonsfelt med datofelt for når revisjonen var, og felt for notater rundt revisjonen.

andrefelter