Sletting av medarbeidere/ fjerne påloggingstilgang

Sletting av medarbeidere anbefales ikke, og er deaktivert som default. Det kan aktiveres på kontrollpanelet:

 

delete_coworker

 

Når en medarbeider ikke lengre jobber i selskapet, eller ikke skal ha pålogging i systemet har man tre valg:

 

Slette medarbeideren, sette status som Ikke aktiv i selskapet, fjerne påloggingstilgang.

 

Du kan velge å slette medarbeideren, men merk at konsekvensen av dette er at all historikk knyttet til brukeren også forsvinner. Alle registreringer, tilknytninger brukeren har gjort og hatt forsvinner. Selve registreringene forsvinner ikke, men dataene som knytter f. eks. et avvik mot brukeren blir borte.

 

 

Hvis brukeren slutter i selskapet, benytt dette valget:

 

Ved å fjerne Aktiv-status på brukeren, vil brukeren ikke kunne logge seg på. All historikk ivaretas, og brukeren vil bli indikert inaktiv med en grå farge i systemet.

 

inaktive

 

 

 

Hvis brukeren forsatt jobber i selskapet, men ikke skal ha pålogging til systemet, benytt dette valget:

 

Ved å fjerne tillatelsen for pålogging vil ikke brukeren kunne logge seg på. Brukeren vil fortsatt stå som aktiv i selskapet, og er valgbar i systemet.

 

inaktive2