Steg for steg- prosjekt og prosess

 

For å kunne opprette prosjekt basert på et flytkart, må følgende kritierier være oppfylt:

 

1. Det må være tillatt å opprette prosjekter basert på prosessen. Dette gjør du på innstillinger for selve prosessen (ikke flytkartet).

 

clip0218

 

2. Når du har en prosess, må du opprette et flytkart knyttet til denne prosessen.

 

clip0219

 

 

 

 

3. I kartet, må aktivitetene du ønsker skal være oppgaver være merket med "aktivitet". Standard er boks type rektangel/ aktivitet alltid merket som aktiviet, mens andre bokser ikke har dette default på. Merk at bokser brukt som svømmebaner også kan være merket som aktivitet, og at dette kan potensielt føre til mange oppgaver til prosjektmalen. Vi anbefaler å merke alle faktiske aktiviteter med en farget ramme i flytkartet, slik at det er enkelt å skille på dette.

 

clip0220

 

 

 

4. Nå har du en prosess, med et kart med aktiviteter koblet til seg. Dette kan nå benyttes som prosjektgrunnlag. Gå til prosjektmodulen, opprett et prosjekt:

 

I feltet prosess, velger du prosessen som skal være mal for prosjektet. I prosjektdashbord kan du ta frem fane for flytkart for prosjektets prosess, og her vi du se prosessen prosjektet nå er koblet til. Hvert delprosjekt er koblet til hver sin respektive prosess i malen. Under disse er det flytkart med aktiviteter, som er grunnlaget for oppgavene.  Se også Oppgaver.

 

Rediger prosjektet for å kunne koble til prosess, eller gjør det ved opprettelse av prosjektet.

clip0222

Her har prosjektet blitt koblet til en prosess med underprosesser. Underprosesser = delprosjekter.

 

clip0223

 

5. Du kan velge om du ønsker å importere alle oppgaver direkte, eller om du vil importere oppgavene etter prosjektet er opprettet. Dersom prosjektet består av flere faser, så kan det være hensiktigsmessig å la være å starte alle oppgavene før man kommer til den fasen.

 

clip0199