Beskrivelse av funksjoner i dokumentskjema

 

DocumentFormExplain

 

 

 

Tilbake

Navigerer tilbake til dokumentlisten

Rediger filen direkte

Mulighet til å redigere filen direkte via WebDav

Opprett nytt utkast

Oppretter nytt utkast. Se versjonering.Lagre, Lagre og lukk

Lagre og lukk navigerer bort fra skjemaet.

Type

Hvilken type dokumentet er. De forskjellige typene kan ha forskjellig arbeidsflyt.

Last ned og Erstatt filen

Laster ned, og Erstatt filen gjør det mulig å laste opp et erstattende dokument.

ID

Dokumentets system-ID. Dette er søkbart, og er unikt for dokumentet.

Versjon

Dokumentets versjonsnummer etter systemets versjonering. Se versjonering.

Versjonstekst

Valgfritt tekstfelt, kan brukes til intern versjonsnummerering hvis det er ønskelig.

Nummer

Valgfritt tekstfelt

Plassering

Angir hvor dokumentet ligger i dokumentbiblioteket

Beskrivelse

Visningsnavn

Avdeling

Ved å knytte dokument til avdeling, så vil dokumentet være synlig for avdelingen det er tilknyttet til

Ansvarlig

Person ansvarlig for dokumentet. Det er denne personen som får e-post med varslinger knyttet til dokumentet

Revisjonsdato

Dato for siste revisjon.

Godkjent av

Signaturfelt for godkjenning. Vil komme frem som "Godkjent av Ola Normann".

Godkjent dato

Dato for siste godkjenning

Varighet

Hvis dokumenter har utløpsdato, kan dette benyttes. Hvis utløpsdato er passert, trigges varsling på epost til ansvarlig for dokumentet.

Ikke ta hensyn til varighet

Hvis valg, vil dokumentet bli tidløst, og det vil ikke komme varsel på epost.

Status

Viser hvilken status dokumentet har