Ansvarlig har alltid fulle rettigheter til oppgaven. Alle rettigheter arves, altså har man tilgang til en oppgave, har man tilgang til alt underliggende.

Matrisen under angir standard-rettigheter til en oppgave. Dersom man har fått skriverettigheter til en oppgave, har man også skriverettigheter til alle underliggende oppgaver, selv om man i følge matrisen ikke skulle hatt tilgang. Det samme gjelder leserettigheter.

Har man tilgang til en begrenset del av oppgavehierarkiet, vil overliggende oppgavenavn være synlige i trestrukturen, men ingen data utover dette.

Tilgang arves fra prosjektmodulen. Tilgang til oppgaver knyttet til prosjekt, styres også av hvilke rettigheter man har i prosjektet oppgavene ligger i.

På kontrollpanel kan man angi om avdelingsbrukere/-ledere skal ha tilgang til oppgaver som ikke er knyttet mot noen avdeling.

 

Rolle

Opprette

Lese

Endre

Slette

Avdelingsleder

Ja, avdeling

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, meg.

Avdelingsbruker

Ja, avdeling

Ja, avdeling.

Ja, avdeling.

Ja, meg.

Utvidet bruker

Ja

Ja

Ja

Ja

Bruker

Nei

Ja

Ja, meg.

Nei

Observatør

Nei

Ja

Nei

Nei

Deltakere på oppgave

Ja (deloppgaver)

Ja

Nei

Nei