Det er mulig å styre tilgangen til en protokoll veldig strengt. Du kan velge å stenge ute administratorbrukere, og