Velkommen!

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Velkommen!

Landax er et enhetlig og fleksibelt styringssystem for kvalitet, risiko og HMS. Systemet gir en god resultatdokumentasjon og et godt styringsgrunnlag. Løsningen er et prosessorientert verktøy som kan tilpasses den enkeltes bedrifts behov.

 

Dette er en brukerveiledning for Landax. Det er en side for hver modul, og undersider for veiledninger i de forskjellige funksjonene i hver modul. I brukerveiledningen vil du også finne videoer. Alle videoene finner du også på Vimeo. Vi har også en blogg, der utviklere og andre bidragsytere skriver med jevne mellomrom.

 

Hvis du ønsker support eller endre din modulpakke, ta kontakt med oss! Se kontaktinformasjon på Landax.no

 

 

Untitled-5