Endringer i produktmodulen i versjon 2016.1

 

Produkter

 

Allergener og tilsetningsstoffer er gjort synlig i produktlista som kolonner. Det er også lagt inn filtrere på både allergener og tilsetningsstoffer. Man kan velge om man skal inkludere undernivåer i filtreringen.
 
ProductAllergenFilter
 

Næringsinnhold. Det er nå mulig å legge inn en detaljert deklarering av produktets næringsinnhold. Næringsinnholdet legges inn et fast mønster med angivelse i vanlige enheter som gram, miligram, kcal med mere.
 

Legg inn næringsinnholdet i et skjema på hvert produkt

Legg inn næringsinnholdet i et skjema på hvert produkt

 
 
Det er mulig å endre disse feltene per type. Det gjøres ved å sette systemet i konfigurasjonsmodus og klikke på knappen Konfigurer felter. I vinduet som kommer frem kan man sette om fanen skal være synlig på valgte produkttype og man justere synlighet av de enkelte feltene.
 
ProductNutrientsConfigButton
 

Konfigurering er typeavhengig

Konfigurering er typeavhengig

 
Informasjonen om næringsinnholdet Næringsinnhold er tilgjengelig fra en fane på produktkortet. Dette er også synlig i en ryddig tabell på produktutskriften.
 
ProductNutrientsPrint
 

På komponentfanen på produkter er det nå lagt inn en mulighet for å kommentere ingrediensene. Dette kan være hensiktsmessig i arbeidet og oppfølgingen av produktutviklingen. Kommentarene blir lagret med tidspunkt og hvem som har kommentator.
 
ProductComponentNotes
 

Funksjonen for redigering av mange produkter på en gang er utbedret. Marker de produktene du ønsker å redigere ved å klikke i sjekkboksen på produktlinjene i lista.
 

Det er lagt inn felter for versjonsnummer og versjonsdato på produkter.
 
ProductVersionFields
 
Dette kan ha en spesiell betydning i produkt- og komponentløsningen, i forbindelse med kontroll av endringer i produktdata.
 
Når man lagrer noen endringer på produktet blir det automatisk lagret en endringslogg. Det blir også registrert når det endres i komponenter av produktet - når det legges til nye allergener, tilsetningsstoffer eller næringsinnholdsinformasjon.
 
Hvis produktet har en oppgitt versjonsdato så er ovennevnte tidspunkter av endringer på produktdata sammenlignet med versjonsdato. Hvis komponenter har blitt endret senere enn versjonsdato da indikerer det at produktet er endret, og produktet kan anses som ugyldig.
 
Man kan også vise alle endringsdatoer på produktlista ved å huke av i sjekkboksen Vis endringsdatoer.
 
ProductChangeDates
 
Ved å huke av på sjekkboksen Filtrer ugyldige i produktlista, vises produkter med endringer gjort senere enn versjonsdato.
 
ProductFilterChangeDates
 
Inne på komponentfanen på produktet kan man også få en oversikt over alle endringer
 

Endringer siden forrige versjonsdato

Endringer siden forrige versjonsdato

 

På komponentfanen på produktkortet er det nå mulig å se komponenthierarkiet. Klikk på pila på første nivå og få frem hvilke delkomponenter som ligger i de forskjellige komponentene.
 
ProductComponentExplodeImplode
 
 

Kompenentene kan legges inn i produktet med et antall. Dette antallet danner grunnlag for en prosentvis angivelse av komponentsammensetningen. Det medfører at man kan få en nøyaktig angivelse av størrelsesforholdet mellom komponentene i produktet.
 
ProductComponentContent
 

På komponentfanen er det nå et felt for deklarasjon av indegrienser. Ved å klikke på knappen Lim inn data, vil det komme en liste med indegrienser i dette feltet. I dette feltet kan du også  redigere teksten.
 
ProductComponentDeclaration
 

 

Funksjon for automatisk nummerserie på produkter. I kontrollpanelet kan det settes opp slik at automatisk nummer er basert per type eller per kategori. Hvis man i type Ferdigvarer har nummer serie som begynner med F-01, så vil neste nummer på et produkt i den typen som blir registrert få automatisk nummer F-02, osv... Det kommer et hint om automatisk nummer i produktskjemaet, hvis det satt opp slik.
 

Sett opp en automatisk nummerserie i produktmoduloppsettet

Sett opp en automatisk nummerserie i produktmoduloppsettet

 

Filtrering av produkter med tekstfilter. Tekstfilteret virker i kombinasjon med de andre filtrene.
 
ProductFilterText
 

Mulighet for å legge inn en dokumentliste i utskriftsmaler på produkt. Det vil si at hvis det er lagt inn dokumenter på et produkt så kan man få ut dem i en liste på utskrift.
 

Nytt felt for fagområder i tilknytning til produkter. Legg inn relevante fagområder på Grunndata > Produkter.
 

Det er lagt inn et nytt felt for å beskrive produksjonsprosessen på produktskjemaet.
 

Mulighet for å koble til andre produkter som alternativer på et produkt. Det gjøres på produktskjemaet. Dette er hensiktsmessig når produktet er koblet til et annet produkt som komponent. Når man har satt inn en komponent på et produkt, og det er alternativer registrert på denne komponenten, kan disse alternativene vises i komponentlista.
I komponentfanen kan du enkelt erstatte en komponent med et alternativ.
 
ProductComponentAlternatives
 
Allergener og tilsetningsstoffer fra alle alternativer til komponenter er synlige på produktet, men er markert med Befinner seg i komponenter.
 
 

På notatseksjonen på produktkortet er det nå mulig å vise notater fra komponentfanen. Det er også mulig å relatere kommentarer til en eller flere avdelinger.
 
ProductComments
 

Flere muligheter på produktutskrift. I toppen av utskriftsvinduet ligger det nå noen sjekkbokser for hvordan man ønsker utskriften. For eksempel på om man ønsker å ha med indegriensdeklarasjonen eller en tabell over næringsinnhold
 
ProductPrint
 

Utskriften kan lagres som et dokument. Velg knappen Lagre blant dokumenter, og deretter velge passende format (for eksempel Stående A4) ved å klikke på en av PDF-knappene. Utskriften blir så å finne  på dokumentfanen til produktet.
 
ProductPrintSave

 

 

Det er lagt inn en ny fane på produktkortet hvor man kan legge inn medarbeidere, leverandører med flere som deltakere. Dette kan dokumentere for eksempel hvilke personer som er delaktig i tilvirkningsprosessen eller godkjenningsprosessen for produktet.
 

Det er mulig å sette at enkelte av deltakerne på produktet skal kunne godkjenne produktet. For alle medarbeider-deltakere som skal kunne godkjenne produktet vil det komme en knapp for godkjenning. Dette er rettighetsstyrt slik at de som kan godkjenne må enten være produktadministratorer. Det er også mulig opprette nye brukergrupper som har rettighet til å godkjenne eller godkjenne andres sted. Det er mulighet for at det er flere som skal kunne godkjenne ett og samme produkt. Dermed vil man også få en oversikt  over hvem som har godkjent produktet.
 
ProductsParticipantApproved
 
På produktlisten er det filtermulighet for å filtrere ut produkter som venter på godkjenning. Denne funksjonen filtrerer ut alle produkter som ikke er godkjent av minimum en deltaker.
 
ProductShowPending
 
 

På protokoll er det nå mulig å få valgt produkter. På produktkortet kan man få en fane med tilknyttede protokoller. Her er det også mulighet for å opprette ny protokoll direkte
 
ProductAudit