Visuell er en modul hvor du kan legge inn kart over lokasjone og utstyr.

 

 

 

 

Opprett eller åpne et kart over en lokasjon

 

Lokasjonsmodulen er en oversikt over lokasjonene i organisasjonen. En lokasjon kan ha flere underlokasjoner. For eksempel kan en fabrikk har flere haller.

 
I skjemaet for lokasjon kan man opprette et kart som viser hvordan utstyr og underlokasjoner er plassert rundt omkring.

 

 

Hvis det ikke er opprettet kart på en lokasjon kan du opprette det ved å klikke på For å opprette et kart klikker du på "Opprett kart i Visuell"
 
LocationsCreateMap

 

For å åpne et kart kan du enten gå på lokasjonen eller klikke på visuell-ikonet på lokasjonslista LocationsMapLink  

Eller åpne lokasjonen og klikke på knappen "Åpne kart i visuell"
 

Knapp for å åpne kartet. Et preview av kartet vises rett under knappen

Knapp for å åpne kartet. Et preview av kartet vises rett under knappen

 

 

Utstyr kan kobles til lokasjoner. Hvis det er opprettet et kart for lokasjonen som utstyret er koblet til, vil dette kartet vises på utstyrskortet:

 

Kar på utstyrskortet over lokasjonen hvor utstyret er knyttet til

Kar på utstyrskortet over lokasjonen hvor utstyret er knyttet til

 

 

 

 

 

Legge inn symboler, kartgrunnlag og bilder

 

For å endre kartet må det settes i redigeringsmodus.

 

Når kartet er i redigeringsmodus ser du en verktøylinje over kartet og et verktøypanel til venstre.

 

Lag

Kartet kan bygges opp med forskjellige lag. I utgangspunktet er det et lag for bakgrunn og et lag for objektene.

 

 

Objekter

Utstyr og underlokasjoner kan legges inn som objekter i kartet. Fra listen over utstyr i verktøypanelet kan du dra objekter og slippe dem ut i kartet.

 

Symboler

Visuell blir levert med et standard symbolbibliotek. Det er et bibliotek med hundrevis av symboler for brannvern, evakuering, kjøretøy osv...

Disse symbolene er organisert i en mappestruktur under valget Symboler på Verktøypanelet.

 

Du kan også opprette  et eget bildebibliotek med dine egne bilder. Vi anbefaler å bruke vektoriserte bilder i SVG-format, men vanlige bilder i JPG eller PNG fungerer også.

 

Tegne kartet

Normalt vil man ha et grunnriss av lokasjonen som bakgrunn i kartet. Dette bør legges i laget "Bakgrunn". Bruk gjerne en eksport fra et CAD-verktøy til SVG-format.

 

 

 

 

 

 

 

Skrive ut kartet

 

Inspeksjoner

 

Les mer om inspeksjonsrunder med Visuell her